EĞİTİM

 • Çift Dilde Eğitim

  Çift Dil Eğitim

  (İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını ve hayatın olağan akışı içinde bir iletişim metodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu metodu kullanması gerektiğini anlar. Böylelikle İngilizceyi bir daha unutamayacak şekilde öğrenir.
  Her Sınıfta İki Öğretmen
  Tuzla keşif anaokulunda her sınıfta biri sadece İngilizce konuşan diğeride sadece Türkçe konuşan 2 ayrı öğrenmen vardır. Bu sayede hiç bir çocuğumuz gözden kaçmaz .

 • jimnastik eğitimi

  Jimnastik

  Çocuklarımıza düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, haftada bir gün branş öğretmenleriyle yapılan çalışmalar sınıf öğretmenlerimiz tarafından da her gün düzenli olarak tekrarlanır. Çocuklarda zaten var olan hareketlilik ve oyun kurma becerisi en keyifli şekilde sporla şekillenmektedir.
  Spor etkinlikleri sosyalleşme süreçlerine katkının yanı sıra gelecekte takım ruhunu bilen katılımcı bireyler olmalarına zemin hazırlamaktadır.

 • satranç eğitimi

  Satranç

  Çocuklarımızın zihinsel gelişimleri, dikkat ve muhakeme yetenekleri satranç dersleri ile desteklenir. Satrancın temel bilgilerinin verildiği bu derste amaç, düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. 5 yaş grubunda taşların tanıtımı ve hareket yönlerinin öğretilmesiyle başlayan satranç dersi, 6 yaş grubunda oyun kurabilen satranç oyuncularının yetiştirilmesini amaçlar. Çocuklarımızın bu beyin sporuna ömür boyu ilgi duyması ve kendilerini geliştirmeleri, ileriye dönük amacımızdır.

 • Dans Eğitimi

  Dans

  Tarihin ilk çağlarından beri insanlar arası en eski iletişim dili kabul edilen dans, okulumuzda, katılımcı yaratıcılığa dönük kişisel yetenekleri ortaya çıkarıcı bir sanat eğitimi olarak verilmekte, öğrencilerimize kendilerini doğru ifade etmeyi, doğru düşünmeyi, öz güven ve motivasyonlarını geliştirmeyi, duygularını bedenleri yoluyla aktarmalarını hedeflemektedir.
  Dansın temeli estetik duruştur. Dans aynı zamanda vücut esnekliğini sağlayarak, el kol ve bacak koordinasyonunu güçlendirir. Dans duyguların en güzel ifade şeklidir. Güzelliği, mutluluğu, hüznü, kederi, vücut diliyle ifade etme biçimidir. Dans bir yaşam şeklidir.
  Dans çalışmalarımız iki alanda gerçekleşecek. Modern Dans ve Bale başlığı altında dünya ülkelerinin danslarını çalışırken aynı zamanda o ülkelerin kültürlerini, yaşam tarzlarını, giysilerini, giysilerindeki özellikler dolayısıyla iklimlerini öğreneceğiz.

 • Müzik Eğitimi

  Müzik

  (Anaokulumuzda müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi iç duyuş ve ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi, yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalıgılarını kullanırken birlikte müzik yapmanın zevkine varırlar.
       Müzik etkinliğinde duyu, ritm, yaratıcılık, dil gelişimi, müzik aletlerini tanıma, kendine güven, kendini ortaya koyma, bedenini kullanma ve yeteneklerini farketme, birlikte şarkı söyleme ve toplu iş yapma alışkanlığını kazandırmak için;
  - Beden perküsyonu (Orff schulwerk)
  - Ritm çalışmaları
  - Dramalar
  - Şarkı öğrenimi
  - Besteci tanıtımı
  - Koro çalışmaları
  - Piyono eğitimi programda yer alır.

 • Robatik Kodlama Eğitimi

  Robatik Kodlama

  * Yaratıcılığını teknoloji kullanarak ifade edebilecek.

  * Robotların birleştirilmesi ve robotlara program yükleme için gerekli kurulum yapabilecek.

  * Algoritma kurma mantığı uygulamalı olarak deneyecek.

  * Çalışır robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirecek.

  * Görevleri tamamlamak için analitik düşünme becerilerini kullanacak.

  * Yön, koordinat, fiziksel büyüklükleri gerçek hayat problemi olarak tanıyaccak.

  * Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanacak çocuklar yetiştiriyoruz.

 • Ekolojik Bahçe

  Ekolojik Bahçe

  Seramızda çocuklarımız toprağa dokunmayı ekmeyi ve ektiklerini biçip yemeyi deneyimliyorlar.

 • Drama Eğitimi

  Drama

  (Drama dersleri doğaçlama tekniği ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın beden dillerini olumlu biçimde kullanabilmeleri, takım çalışmalarına uyum sağlamaları, hayal güçlerini geliştirmeleri ve çalışmalarını toplum önünde sergileyerek kendilerine olan güvenin artmasını amaçlamaktadır.